Axiale spondyloarthritis: patiënten zien blijvend voordeel met certolizumab pegol


Axiale spondyloarthritis: patiënten zien blijvend voordeel met certolizumab pegol

Onderzoekers rapporteren dat vroege snelle verbeteringen in de tekenen en symptomen van axiale spondyloarthritis bij patiënten die behandeld worden met certolizumab pegol worden gehandhaafd op 4 jaar.

Aksiale spondyloarthritis wordt gekenmerkt door ontsteking van de gewrichten en wervelkolom, wat resulteert in chronische rugpijn.

Dr. Desiree van der Heijde, met het Universitair Medisch Centrum van Leiden in Nederland en collega's elders onderzocht de resultaten in week 204 bij patiënten die gerandomiseerd werden aan certolizumab pegol of placebo als onderdeel van de fase III RAPID-axSpA trial.

De cohort omvatte patiënten met radiografische axiale spondyloarthritis (axSpA) en niet-radiografische-axSpA.

Vorige rapporten hebben aangetoond dat certolizumab pegol - een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van reumatoïde artritis - effectief en veilig is gedurende 96 weken behandeling.

De onderzoekers hebben vroeger juni bij de 17e jaarlijkse bijeenkomst van het Europees Congres voor Reumatologie - de European League Against Reumatism (EULAR), in het Verenigd Koninkrijk hun bijgewerkte bevindingen van de 325 patiëntenstudie gepresenteerd.

Aksiale spondyloarthritis is een chronische ontstekingsziekte, die voornamelijk wordt gekenmerkt door ontsteking van de gewrichten van de gewrichten en ruggengraat, wat resulteert in chronische rugpijn.

Vanwege de chroniciteit moeten behandelingen voor axiale SpA op de lange termijn de tekenen en symptomen van de ziekte met aanvaardbare tolerantie controleren.

Huidige farmacologische behandelingen omvatten niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) en een beperkt aantal anti-tumor necrosefactor (TNF) geneesmiddelen. Als gevolg hiervan zijn extra behandelingsopties nodig.

Verbeteringen werden gehandhaafd in week 204

De RAPID-axSpA studie was dubbelblind en placebo gecontroleerd tot week 24, dosisblind tot week 48 en open tot week 204.

Studie deelnemers hadden gedurende ten minste 3 maanden volwassen aanvankelijk axSpA en hadden voorafgaande behandeling met ten minste één NSAID mislukt.

Onderwerpen die oorspronkelijk werden toegewezen aan certolizumab pegol bleven op hun toegewezen dosis in de open periode.

Resultaten toonden aan dat het percentage patiënten die in de week 24 bij tenminste 24 een verandering van 20 procent in de evaluatie in Ankylosing Spondylitis Response Criteria (ASAS 20) behaalde, bij week 204 bleef worden bij patiënten die nog in de studie waren.

Het percentage patiënten die ASAS40 op week 24 behaalde, werd ook in week 204 onderhouden. Verdere analyse bleek dat de Ankylosing Spondylitis Disease Activity, Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index, Bath Ankylosing Spondylitis Functionele Index, Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index-lineaire en enthesitis waren Ook onderhouden door de follow-up.

Vergelijkbare verbeteringen werden gezien bij AS en nr-axSpA patiënten en in de twee verschillende certolizumab pegol doseringsregimes die werden getest.

Tenslotte blijkt uit de gegevens dat er geen nieuw veiligheidssignaal is geïdentificeerd van week 96 tot week 204, en er werden geen sterfgevallen over 4 jaar gerapporteerd.

ziekte van Bechterew (Video Medische En Professionele 2022).

Sectie Kwesties Op De Geneeskunde: Ziekte