Bipolaire spectrum: soorten, diagnose en behandeling


Bipolaire spectrum: soorten, diagnose en behandeling

Bipolaire stoornis, die ooit bekend staat als manische depressie, beschikt over extreme stemmingswisselingen die zowel emotionele hoogte als laagtepunten omvatten.

Het is een langdurige aandoening die het vermogen van een persoon kan beïnvloeden om op de werkplek en in het dagelijks leven te functioneren.

Bipolaire is ook een spectrumstoornis, wat betekent dat het een groep gekoppelde condities of typen bevat die vergelijkbare verschijningen hebben, maar lichte verschillen tussen hen.

Wat is het bipolaire spectrum?

Er is een reeks van een soort bipolaire stoornis. Symptomen verschillen tussen hen.

Bipolaire stoornis is een spectrumstoornis. Dit betekent dat het gaat om fietsen of stemmingswisselingen die in mate variëren. Er is echter een groot aantal andere symptomen, en deze kunnen variëren tussen individuen.

Diagnose van de aandoening verwijst vaak naar waar een individu op het bipolaire spectrum valt.

Het bipolaire spectrum loopt van bipolaire I aan het ene uiteinde naar cyclothymia en niet anders gespecificeerd (NOS) aan de andere kant.

Artsen diagnosticeren bipolaire stoornis volgens de nieuwe editie van het Diagnostische en Statistische Handboek van Geestelijke Stoornissen, gepubliceerd door de American Psychiatric Association.

Diagnose is gebaseerd op het specifieke type stoornis.

 • Bipolaire I aandoening: Een persoon zal minstens één manische aflevering hebben gehad. Deze aflevering duurt meestal tenminste 1 week, of minder is de persoon op het ziekenhuis, en wordt meestal voorafgegaan of gevolgd door belangrijke depressieve episodes. Mensen met dit type bipolaire ervaren meestal ernstige manische episodes die in hun leven aanzienlijke verminderingen kunnen veroorzaken. Sommige mensen kunnen wellicht in de ziekenhuis worden geïnstalleerd door psychose - een serieuze aandoening waarbij het individu alle realiteitsgevoel verliest.
 • Bipolaire II aandoening: een persoon zal minstens één belangrijke depressieve episode ervaren die minstens 2 weken duurt en tenminste één hypomanische episode die minstens 4 dagen duurt. Hypomania is waar de hoogten niet zo hoog zijn als die tijdens de mania. Mensen met een bipolaire II aandoening zullen nooit een manische aflevering ervaren.
 • Cyclothymische aandoening: Volwassenen die met deze aandoening zijn gediagnosticeerd, hebben 2 jaar van talrijke perioden van hypomanie symptomen en perioden van depressieve symptomen ervaren. Kinderen of tieners hebben deze symptomen gedurende 1 jaar ervaren. Gedurende deze periode zijn symptomen tenminste de helft van de tijd aanwezig en gaan ze nooit meer dan 2 maanden weg.
 • NOS wordt gebruikt om bipolaire aandoeningen te beschrijven die niet precies binnen het spectrum vallen.

Oorzaken van bipolaire stoornis

De exacte oorzaak van de bipolaire stoornis blijft onbekend, maar er kunnen verschillende factoren betrokken zijn.

Deze omvatten:

 • Biologische verschillen, zoals fysieke veranderingen kunnen optreden in de hersenen
 • Onevenwichtigheid in natuurlijk voorkomende neurotransmitters in de hersenen
 • Erfelijke eigenschappen zijn waarschijnlijk, omdat een persoon met een bipolaire stoornis vaak een relatie heeft met de aandoening, zoals een broer of een ouder

Soms is de conditie moeilijk te identificeren omdat er verschillende soorten bipolaire stoornis zijn. Er zijn ook andere stemmingsstoornissen met soortgelijke symptomen, die verwarring kunnen veroorzaken bij het maken van een diagnose.

De symptomen van bipolaire stoornis kunnen variëren tussen individuen.

DSM-5 criteria

Elk van deze soorten bipolaire stoornis kan aanzienlijke problemen veroorzaken in het dagelijkse leven van een individu.

Zoals gespecificeerd door de DSM-5, zijn de criteria voor de diagnose van manische en hypomanische afleveringen als volgt:

 • Een manische aflevering is een periode van constante, verhoogde, prikkelbare stemming die minstens 1 week duurt. Aanhoudend verhoogde doelgerichte activiteit of energie is ook aanwezig.
 • Een hypomanische aflevering is een periode van constante prikkelbare stemming die minstens 4 opeenvolgende dagen duurt.

Een manische periode kan betrekking hebben op:

 • Verhoogde stemming, overdreven optimisme en zelfvertrouwen
 • Overmatige prikkelbaarheid of agressief gedrag
 • Verlaagde behoefte aan slaap
 • Rennen spraak of gedachten
 • Impulsiviteit of slecht oordeel
 • Roekeloos gedrag
 • In ernstige gevallen, waanzinningen en hallucinaties

Een periode van depressie kan zijn:

 • Langdurig verdriet of onverwachte, onverklaarde crying spells
 • Significante veranderingen in eetlust en slaappatronen
 • Irritabiliteit, woede, zorgen, agitatie, angst
 • Verlies van energie
 • Gevoelens van schuld of waardeloosheid
 • Onvermogen om te concentreren
 • Onverklaarde pijn en pijn
 • Herhalende gedachten van de dood of zelfmoord

Diagnose

Diagnostische bipolaire stoornis is verder ingewikkeld omdat een aantal aandoeningen soortgelijke symptomen heeft.

Deze omvatten:

Verschillende andere aandoeningen delen symptomen met bipolaire, die de diagnose moeilijk voor klinici kan maken.

 • Schildklieromstandigheden
 • Substantie misbruik
 • Aandachtsgebrek aan hyperactiviteitsstoornis (ADHD)
 • Borderline personality disorder (BPD)
 • Post-traumatische stressstoornis (PTSD)

Deze aandoeningen, en vooral persoonlijkheidsstoornissen, kunnen een diagnose compliceren.

De antidepressiva die vaak gebruikt worden om obsessieve-compulsieve stoornissen te behandelen, evenals de stimulansen die gebruikt worden om ADHD te behandelen, kunnen de symptomen van bipolaire stoornis erger maken. Ze kunnen een manische aflevering leiden.

Diagnose van de bipolaire stoornis omvat een lichamelijk onderzoek, een interview en eventueel laboratoriumtesten.

Stemmingsdiagrammen met stemmingsformulieren worden vaak gebruikt om stemmingen, slaappatronen en andere veranderingen te identificeren.

Bloedonderzoeken kunnen andere voorwaarden uitsluiten, zoals hyperthyreoïdie, maar deze tests kunnen geen bipolaire stoornis identificeren.

De DSM-5 criteria worden gebruikt om de aanwezigheid van bipolaire stoornis te identificeren.

Sommige mensen kunnen niet alle symptomen weergeven, maar ze moeten minstens één episode van manie of hypomanie hebben, die voor een bepaalde periode duurt.

Behandeling

Bipolaire stoornis is een ernstige en gecompliceerde aandoening. De behandeling moet worden behandeld door een opgeleide psychiater.

Bipolaire stoornis kan op verschillende manieren worden behandeld.

Deze omvatten:

 • Geneesmiddelen zoals stemmingsstabilisatoren, antipsychotische medicijnen en antidepressiva
 • Psychotherapie zoals cognitieve gedragstherapie (CBT) of familietherapie
 • Electroconvulsieve therapie (ECT), waarbij elektrische stromen door de hersenen worden doorgegeven
 • Zelfmanagementstrategieën en onderwijs

Niet iedereen zal op dezelfde manier reageren op medicijnen, en sommige medicijnen produceren bijwerkingen. Daarom is het belangrijk om onder de zorg van een arts voor behandeling te worden.

Cognitieve gedragstherapie kan voor sommige mensen met bipolaire stoornis van nut zijn.

Mensen met een bipolaire kunnen bij groepen steunen om met andere mensen te praten. Het opnemen van hobbies en het leren van manieren om stress te ontspannen en te beheren, kan ook helpen.

Volgens de Depressie en Bipolaire Steun Alliantie, treedt bipolaire stoornis op 5.7 miljoen Amerikaanse volwassenen, of ongeveer 2,6 procent van de Amerikaanse bevolking per jaar.

De mediane leeftijd van aanvang is 25 jaar, maar symptomen kunnen vroeg in de kindertijd of zo laat als de jaren 40 of 50 ontstaan.

Als een persoon ten minste één ouder met bipolaire stoornis heeft, zijn ze tussen 15-30 procent meer kans om de conditie te ontwikkelen.

Men gelooft ook dat 1 op 3 kinderen en adolescenten gediagnosticeerd met depressie in de VS het vroege begin van de bipolaire stoornis kunnen ervaren.

Met zoveel variaties op het bipolaire spectrum, is het belangrijk om aandacht te besteden aan stemmingsveranderingen.

Bipolaire stoornis is vaak verward voor depressie, maar het is een complexere aandoening.

Links onbehandeld, het kan het risico op zelfmoord of zelfmoordpogingen, relatieproblemen, juridische problemen, eenzaamheid, en een algemene onvermogen om te functioneren en een normaal leven leiden, verhogen.

Bipolaire stoornis is een levenslange aandoening, maar met een goede behandeling en een focus op gezond blijven, kan het beheersbaar zijn.

What happens when you have a disease doctors can't diagnose | Jennifer Brea (Video Medische En Professionele 2022).

Sectie Kwesties Op De Geneeskunde: Anders