Relapsing-remitting ms: alemtuzumab verhoogt de resultaten voor zwarte patiënten


Relapsing-remitting ms: alemtuzumab verhoogt de resultaten voor zwarte patiënten

Een klinische studie heeft aangetoond dat alemtuzumab de resultaten verbeterde voor zwarte patiënten met RRMS.

Alemtuzumab verbetert de langdurige klinische en radiologische resultaten bij zwarte patiënten met recidiverende remitterende multiple sclerose, volgens de gegevens die werden gepresenteerd op de 69e jaarlijkse bijeenkomst van de American Academy of Neurology in Boston, MA.

De nieuwe bevindingen werden gezien in een kleine cohort van patiënten die in fase III-studies werden ingeschreven, waarbij alemtuzumab met subcutane interferon beta-1a (SC IFNB-1a) werd vergeleken, die allen recidiverende remedie van multiple sclerose (RRMS) hadden en die na behandeling naïef waren bij Inschrijving of onvoldoende reageren op eerdere therapie.

Het is belangrijk dat de resultaten bij zwarte patiënten evenredig zijn met die welke eerder werden gerapporteerd in de algemene studiepopulatie, aldus hoofdonderzoeker dr. Annette Okai, van het Multiple Sclerosis Treatment Center van Dallas in Texas.

Zwarte patiënten hebben meestal meer ernstige MS dan witte patiënten, die worden gekenmerkt door hogere handicap accumulatie, grotere MRI laesievolumes, verhoogd risico op secundaire progressie, versnelde retinale zenuwvezellaag en ganglioncel / inner plexiforme laagverdunning en het potentieel voor een slechtere respons Tot ziekteveranderende therapieën (DMT's).

Beperkte gepubliceerde gegevens zijn beschikbaar bij respons op DMT's bij zwarte patiënten.

Onderwerpen kregen twee 12 milligramcursussen van alemtuzumab (baseline: 5 dagen, maand 12: 3 dagen) of SC IFNB-1a (44 microgram driemaal per week gedurende 2 jaar) in de kernstudies en nodig alemtuzumab voor terugval of MRI activiteit of een andere DMT per onderzoeker discretie in het verlengingsonderzoek.

Laag recidief percentage voor patiënten met alemtuzumab

In totaal werden 46 zwarte patiënten ingeschreven in de kernstudies (alemtuzumab, n = 35; SC IFNB-1a, n = 11). De meeste alemtuzumab-patiënten die verlenging hebben, kregen geen alemtuzumab-behandeling (53 procent) of andere DMT (88 procent).

Patiënten die met Alemtuzumab werden behandeld, handhaafden een laag jaarlijks recidiefpercentage (ARR) gedurende de kern- en verlengingsstudies, met een cumulatieve ARR over de jaren 0 tot 6 van 0,19 (95 procent CI, 0,11-0,30). Tweeënvijftig procent was terugvalvrij gedurende de jaren 3 tot en met 6.

Meer dan 6 jaar was de gemiddelde verandering in de score voor verhoogde handicap statusschaal (EDSS) +0,52 bij patiënten die alemtuzumab kregen.

Over het algemeen waren 72 procent van de patiënten die met alemtuzumab behandeld waren, vrij van 6 maanden bevestigde handicap verslechtering door 6 jaar en 50 procent ervaren 6 maanden bevestigde handicap verbetering.

Op 6 jaar was 64 procent van de alemtuzumab cohort verbeterd of had stabiele EDSS scores, vergeleken met basislijn (verbeterd, 20 procent, stabiel, 44 procent).

Alemtuzumab vertraagde hersenvolumeverlies (BVL) met 58 procent versus SC IFNB-1a op jaar 2. Het gemiddelde jaarlijkse BVL daalde over 2 jaar en bleef laag in de jaren 3 tot 6.

Over 6 jaar heeft alemtuzumab een veiligheidsprofiel aangetoond in de patiëntenpopulatie die consistent was met de totale CARE-MS- en uitbreidingsstudiepopulatie, waarbij de algehele incidentie van bijwerkingen afneemt over de tijd.

Dr. Okai zei dat bevindingen in deze kleine cohort bevestiging nodig hebben in een grotere studie of real-world setting.

My life with MS - Relapsing, Positivity & Hobbies (Video Medische En Professionele 2022).

Sectie Kwesties Op De Geneeskunde: Ziekte