Soorten persoonlijkheidsstoornis


Soorten persoonlijkheidsstoornis

Een persoonlijkheidsstoornis is een van een aantal persoonlijkheidstrekkingen en gedragingen die personen beschrijven die uitdagingen ondervinden bij het omgaan met andere mensen.

Het vooruitzicht van een patiënt met een persoonlijkheidsstoornis kan stijf en onbuigzaam zijn. Zij kunnen het moeilijker vinden dan andere mensen om te reageren op de veranderingen en eisen van het leven. Anderen kunnen hen als dysfunctioneel beschouwen in de manier waarop zij situaties beoordelen en betrekking hebben op mensen rondom hen.

In het Diagnostische en Statistische Handboek van Geestelijke Stoornissen (DSM) beschrijft de American Psychiatric Association (APA) een persoonlijkheidsstoornis als: "Een blijvend patroon van innerlijke ervaring en gedrag dat afwijkt van de verwachtingen van de cultuur van het individu dat het uitsteekt."

Een persoonlijkheidsstoornis wordt beschouwd als een psychische aandoening. De patiënt kan zich verontrusten als hij dagelijkse functies op de werkplek, op school of in situaties met andere mensen moet uitvoeren.

De persoon met een persoonlijkheidsstoornis kan geloven dat hun gedrag en interpretaties van situaties normaal zijn. Hun gedachtegangsprocessen en -gedrag kunnen echter zelfvernietigend en zelfverdedigend zijn. Andere mensen worden soms beschuldigd van problemen of problemen die zich voordoen.

Wat is persoonlijkheid?

Het hebben van een persoonlijkheidsstoornis kan het moeilijk maken om relaties te onderhouden.

Ryckman definieert persoonlijkheid als een "dynamische en georganiseerde reeks kenmerken die elke persoon bezit, die hun gedrag, motivaties en cognities in verschillende situaties uniek beïnvloedt."

De persoonlijkheid van een individu bepaalt hoe ze de wereld om hen heen waarnemen. Dit zal hun gedachten, houdingen en gevoelens vormen.

Individuen met zogenaamde gezonde persoonlijkheden worden gezien op natuurlijke wijze omgaan met normale stress en vormen functionele relaties met familieleden en collega's.

Soorten persoonlijkheidsstoornis

Persoonlijkheidsstoornissen zijn gegroepeerd in drie brede clusters, A, B en C, volgens de DSM-5.

Cluster A-persoonlijkheidsstoornissen omvatten mensen waarvan het gedrag als abnormaal en enigszins excentrisch gezien wordt. Een persoon met de stoornis ziet dat andere mensen gezien worden als vreemd. Dit soort aandoening omvat paranoïde persoonlijkheidsstoornis, schizoïde en schizotypale persoonlijkheidsstoornis.

Paranoïde persoonlijkheidsstoornis

Een persoon met een paranoïde persoonlijkheidsstoornis is verdacht en wantrouwend.

Zij zouden misschien denken dat ze gelogen of gemanipuleerd worden, en dat vrienden en collega's niet kunnen vertrouwen. Zij vermoeden dat eventuele vertrouwelijke informatie over hen tegen hen wordt gedraaid. Zij kunnen verborgen betekenissen waarnemen in opmerkingen die de meeste mensen als onschuldig zouden beschouwen. Zij kunnen vermoeden dat hun partner of echtgenoot van ontrouw, zelfs zonder bewijs.

Schizoïde persoonlijkheidsstoornis

Een persoon met schizoïde persoonlijkheidsstoornis kan verschillend, losgekoppeld en koud verschijnen, een 'eenzame'. Zij kunnen verlegen zijn van nauwe sociale contacten met anderen en hebben moeite om persoonlijke relaties te vormen.

Anderen kunnen de persoon als humorloos en onaangenaam zien door een beperkte mogelijkheid om vreugde of plezier te ervaren. Zij kunnen wellicht geen emotie tonen. Dit zorgt voor extra uitdagingen, omdat de persoon met de aandoening waarschijnlijk gevoelig is en misschien heel eenzaam kan voelen.

Mensen met een schizoïde persoonlijkheidsstoornis kunnen zich ongemakkelijk voelen wanneer ze met anderen moeten samenwerken.

Schizotypale persoonlijkheidsstoornis

Mensen met schizotypale persoonlijkheidsstoornis worden ook losgemaakt van sociale relaties, en ze kunnen cognitieve en perceptuele vervormingen hebben, slechte sociale vaardigheden en waanzinnige gedachten. Zij kunnen korte perioden van psychotische episodes hebben.

Anderen kunnen hun gedrag verwarrend vinden.

Sommige mensen hebben waanzinnige gedachten over onbeduidende dagelijkse gebeurtenissen, en details kunnen een misleidende betekenis aangaan. Een persoon mag geloven dat televisie- of krantkoppen echt gecodeerde berichten zijn die gericht zijn op hen. Zij kunnen denken dat ze telepathisch zijn of buitengewone empathische krachten hebben, maar in mindere mate dan bij schizofrenie.

Mensen met cluster B-persoonlijkheidsstoornissen hebben ook problemen met betrekking tot anderen. Hun gedrag kan worden beschouwd als storend, dramatisch en bedreigend. Voorbeelden van cluster B gedrag zijn antisociale, borderline, histrionic en narcissistische persoonlijkheidsstoornissen.

Antisociale persoonlijkheids stoornis

Mensen met een antisociale persoonlijkheidsstoornis kunnen ongerust zijn over de gevolgen van hun acties.

Sommige personality stoornissen kunnen ervoor zorgen dat mensen agressief lijken.

Ze lijken te genieten van pesten of intimiderende mensen.

Een individu met dit soort aandoening kan vervelen, depressief zijn en opgewonden worden. Zij kunnen bedrieglijk en sluw zijn, en kunnen proberen te manipuleren of te profiteren van anderen.

Er lijkt geen berouw of spijt te hebben over hoe ze doen anderen kunnen beïnvloeden. De problemen in hun leven worden over het algemeen door andere mensen beschuldigd.

Borderline persoonlijkheidsstoornis

Bij een persoonlijkheidsstoornis heeft het individu onstabiele en vaak intense relaties met anderen. Zelfschade en emotionele instabiliteit kunnen optreden.

Histrionische persoonlijkheidsstoornis

Histrionische persoonlijkheidsstoornis houdt in dat anderen moeten opmerken en een angst om te worden genegeerd. In het midden van ieders aandacht wordt het hoofddoel.

Het individu lijkt misschien niet emotioneel oprecht te zijn, maar tegelijkertijd kunnen ze te veel emoties tonen. Gedrag kan provocerend, flirterig, ongepast en zelfs verleidelijk zijn. Er is weinig zorgen over hoe anderen zich kunnen voelen. Het ontvangen van de goedkeuring van anderen wordt een obsessie.

Histrionische persoonlijkheidsstoornis kan lijken op narcistische personality disorder.

Narcistische persoonlijkheidsstoornis

Narcissistische persoonlijkheidsstoornis heeft een opgeblazen gevoel van eigen belang, een verlangen naar bewondering en een gebrek aan inachtneming van anderen gevoelens.

Mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis moeten worden bewonderd.

Mensen met deze aandoening geloven vaak dat ze beter zijn dan die rondom hen. Hun eigenwaarde is echter bros, en ze accepteren zelfs lichte en constructieve kritiek met moeite. Ze zijn gemakkelijk pijn en verworpen.

Individuen kunnen zich fantaseren over hun aantrekkelijkheid, succes en kracht. Zij kunnen hun talenten of prestaties overschrijden, en doen alsof ze speciaal zijn. Anderen worden verwacht dat ze samen met hun plannen en ideeën gaan.

Zij kunnen van mensen om hun heen profiteren, en als ze het gevoel hebben dat iemand minderwaardig is, kunnen ze hen met spotten behandelen. Er kan een grote jaloezie zijn.

Het behoud van een gezonde relatie kan moeilijk zijn.

Mensen met cluster C-persoonlijkheidsstoornissen lijken teruggetrokken en niet in staat om met anderen te mengen of te socialiseren. Zij vrezen persoonlijke relaties, en ze ervaren angst bij andere mensen. Voorbeelden zijn vermijdende, afhankelijk en obsessieve-compulsieve persoonlijkheidsstoornissen.

Vermijdende Persoonlijkheidsstoornis

Het individu vermijdt sociale situaties en sluit interpersoonlijke relaties, vooral omdat ze bang zijn voor afwijzing. Zij kunnen onvoldoende voelen, een laag zelfbeeld hebben en het moeilijk vinden om mensen te vertrouwen. Zij kunnen zeer verlegen en sociaal belemmeren.

Een persoon met een vermijdende persoonlijkheidsstoornis wil normaal gesproken nauwe relaties met andere mensen ontwikkelen, maar ze hebben geen vertrouwen en het vermogen om relaties te vormen.

Afhankelijk persoonlijkheidsstoornis

Een persoon met deze aandoening heeft te veel behoefte aan zorg, is te veel afhankelijk van anderen en heeft een diepe angst voor scheiding. Anderen kunnen de persoon als onderdanig en clingy zien.

Een persoon met een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis heeft de neiging om nonassertief, passief en gevoelig te zijn. Hun belangrijkste wens is om anderen te behagen, en veel energie wordt besteed aan het bereiken van dit. Onenigheid met anderen kan zo ondraaglijk zijn dat ze veel zullen gaan om mensen te winnen. Het is gemakkelijk voor anderen om te profiteren van een persoon met deze conditie en om ze te beïnvloeden.

Het individu mist vaak zelfvertrouwen, en zij kunnen onzeker zijn over hun intelligentie en vaardigheden. Het is moeilijk voor hen om zelfstandig projecten te ondernemen of om zonder hulp te beslissen.

Het nemen van verantwoordelijkheid kan uitdagend zijn. Zij kunnen pessimistisch zijn en hun eigen prestaties verkleinen. Alleen kunnen ze hulpeloos en ongemakkelijk voelen. Als een relatie eindigt, zullen ze wanhopig een nieuwe zoeken.

Obsessieve-compulsieve persoonlijkheidsstoornis

Obsessieve-compulsieve persoonlijkheidsstoornis heeft overmatige zorg voor perfectionisme en werk ten koste van nauwe persoonlijke relaties. Het individu is onbuigzaam en voelt een overweldigende behoefte om in controle te zijn. Bekommernissen over regels en efficiëntie maken het moeilijk om te ontspannen. Het individu kan zich heilzaam, oncooperatief, hardnekkig en ellendig voordoen.

Mensen met dit soort aandoeningen maken zich zorgen als de dingen onbeleefd of rommelig lijken te zijn. Ze zijn typisch workaholics, ze zijn geïnteresseerd in lijsten en dienstregelingen, en ze kunnen problemen hebben met het uitvoeren van taken omdat alles perfect moet zijn.

Meningen over levensstijlkwesties, zoals ethiek, moraal en religie, kunnen stijf zijn, en het delegeren van taken aan anderen kan moeilijk zijn.

In tegenstelling tot mensen met obsessieve-compulsieve stoornis (OCD), zijn mensen met obsessieve-compulsieve persoonlijkheidsstoornis van mening dat hun gedrag normaal is en dat ze pogingen om het te veranderen, weerstaan.

Verslaving versus Afhankelijkheid (Video Medische En Professionele 2021).

Sectie Kwesties Op De Geneeskunde: Psychiatrie