Drugs in het amerikaanse drinkwater


Drugs in het amerikaanse drinkwater

Een vijf maanden onderzoek door Associated Press heeft ontdekt dat kleine hoeveelheden drugs, waaronder antibiotica, geslachtshormonen en anti-beslagverbindingen, in het openbare drinkwater zijn gevonden, die aan meer dan 40 miljoen Amerikanen in de VS wordt geleverd.

Hoewel de concentraties zo klein zijn, moeten ze gemeten worden in delen per miljard of zelfs delen per triljoen. En waterbedrijven dringt erop aan dat deze niveaus binnen veiligheidsniveaus liggen, en de AP heeft de langetermijneffecten op de volksgezondheid van zo veel voorgeschreven medicijnen en over de Tegen medicijnen zoals acetaminophen (paracetamol) en ibuprofen, zelfs in kleine hoeveelheden, beginnen zich zorgen te maken over wetenschappers.

Drugs en hun derivaten komen in de drinkwatervoorziening, omdat wanneer mensen met medicijnen naar het toilet gaan, scheiden ze wat het lichaam niet absorbeert en eventuele gemataboliseerde bijproducten. Waterbedrijven behandelen het afval voordat ze in rivieren, meren en reservoirs worden geloosd en vervolgens opnieuw behandeld worden voordat het in het drinkwater systeem komt. De verschillende behandelingen verwijderen echter geen sporen van drugs.

Gedurende vijf maanden heeft het AP National Investigative Team bezocht planten, geïnterviewd meer dan 200 wetenschappers, ambtenaren en academici, federale databases geanalyseerd en honderden wetenschappelijke rapporten bekeken.

Onder hun onderzoeken kwamen de AP-onderzoekers over onderzoeksstudies die "vrijwel ongemerkt door het grote publiek" zijn gegaan, waar wetenschappers zich zorgen maken over het effect van drinkwaterverontreinigingen op menselijke cellen en dieren.

De onderzoekers vonden ook dat waterbedrijven niet graag de resultaten van drugscreeningstests publiceren omdat ze denken dat het publiek niet zou weten hoe ze ze zouden interpreteren en dat ze onnodig zouden worden gewaarschuwd. Echter, de Amerikaanse milieubeschermingsagentschap (EPA) assistent-beheerder voor water, Benjamin H Grumbles, vertelde AP dat:

"We erkennen dat het een groeiende zorg is en we nemen het heel serieus."

De AP-onderzoekers ontdekten dat drugs in het drinkwater van 24 grote metropolitaanse gebieden in het hele land zijn gevonden. Hier zijn enkele van de belangrijkste bevindingen:

  • Zuid-Californië: een deel drinkwater dat 18,5 miljoen mensen levert, bevatten sporen van anti-epileptische en anti-angst drugs.
  • Philadelphia: behandeld drinkwater bevatte 56 drugs of bijproducten, waaronder geneesmiddelen voor pijn, infectie, cholesterolcontrole, hartaandoeningen, astma.
  • San Francisco: in het drinkwater is een geslachtshormoon gedetecteerd.
  • Washington DC: zes drugs werden gevonden in de drinkwatervoorziening van de hoofdstad en omgeving.
  • Tucson, Arizona: een antibioticum en twee andere medicijnen werden gevonden in het drinkwater.
  • Noord-New Jersey: drinkwater voor 850.000 inwoners bleek carbamazepine, een stemmingsstabilisator en een gemetaboliseerd bijproduct van angina medicatie te bevatten. Dit werd gevonden door onderzoekers van de VS Geological Survey die een behandelingsinstallatie analyseerden.
Het AP-rapport schildert een nogal chaotische en inconsistente beeld van wat er landelijk gebeurt, met sommige waterbedrijven die testen voor een groot aantal farmaceutische verbindingen en andere testen alleen voor twee. Dit is niet verwonderlijk, aangezien het AP-team vond dat de "federale overheid geen testen nodig heeft en geen veiligheidsgrenzen voor drugs in water heeft vastgesteld".

Het is niet alleen afvalwater dat besmet is. Het AP-rapport zegt dat waterscheidingen, de natuurlijke bron van het grootste deel van het drinkwater van het land, ook worden beïnvloed. De AP-onderzoekers hebben gezegd dat tests werden uitgevoerd in de waterscheidingen van 35 van de 62 grote watertoepassingen die ze ondervonden en in 28 van hen werden drugs gevonden. Zes van de 28, toen contact opgenomen door de AP, zeiden dat ze hun drinkwater niet testen, ondanks dat de waterruimten besmet waren.

Het lijkt erop dat geen bron van drinkwater volledig is vrij van drugs. Mensen die water uit hun eigen putten drinken, kunnen niet weten waar het water vandaan komt. Het zou kunnen komen uit een verontreinigd waterscheiding, zoals een deel van de bovenste waterzone van New York dat positief is voor cafeïne, vaak een marker van andere drugs aanwezig zijn. Een mogelijke bron van besmetting voor waterscheidingen kan lekkende septische tanks zijn, volgens een onderzoeker die door het AP-team is geïnterviewd.

Gebotteld water en huisfiltersystemen worden ook beïnvloed. Volgens de belangrijkste handelsgroep van de industrie, testen de bottelers niet voor farmaceutische producten (en sommige van deze gewoon afpakken kraanwater zei de AP).

Zelfs aquifers, diepe ondergrondse watersystemen die 40 procent van de Amerikaanse vraag naar water leveren, worden aangetast. In het AP-rapport worden wetenschappers onderzocht aquifers in de buurt van stortplaatsen en andere mogelijke bronnen van verontreiniging in 24 staten en gevonden sporen van hormonen, antibiotica en andere drugs.

Naarmate meer en meer mensen in de wereld steeds meer drugs nemen en ze spoelen, ongewend of na het metaboliseren ervan, stijgen de concentraties in het watersysteem. Dit probleem is niet beperkt tot de VS en het AP-rapport citeert bewijs uit andere landen, waaronder meren in Zwitserland en Canada. En het is niet alleen menselijk afval dat drugs in het watersysteem legt, maar ook dierenafval, variërend van drugs die gebruikt worden om huisdieren te behandelen, aan steroïden die voor vee worden behandeld.

Er is al bewijs dat drugs in de waterwegen schadelijk zijn voor het wild, een voornaamste voorbeeld hiervan is mannelijke vis die eidooierproteïnen begint te creëren, een kenmerk van vrouwelijke vis.

Een groot probleem lijkt te weinig financiering om de langetermijneffecten van sporenhoeveelheden farmaceutica te onderzoeken of de onevenredige manier waarop beperkte middelen worden gebruikt. Het AP-team interviewde Shane Snyder, onderzoeks- en ontwikkelprojectmanager bij het Zuid-Nevada Water Authority, die zei:

'Ik vind het jammer dat er zoveel geld in de controle gaat om erachter te komen of deze dingen er zijn, en zo weinig wordt uitgegeven aan de gezondheid van de mens.'

'Het is tijd voor de EPA om op de bord te komen en een verklaring te maken over de noodzaak om effecten te onderzoeken, zowel menselijk als milieu,' voegde Snyder toe.

Misschien is het tijd, stelt de AP voor, voor de focus die momenteel op gereguleerde verontreinigingen wordt gebruikt, zoals pesticiden, lood en PCB's, die in grotere hoeveelheden aanwezig zijn en daarom een ​​groter gezondheidsrisico vormen, uitgebreid worden tot medicijnen.

Drugs zijn een uniek geval omdat ze in tegenstelling tot andere verontreinigende stoffen zijn ontworpen om op het menselijk lichaam te reageren. Het AP-team heeft gepraat met een specialist die tracehormonen, hartgeneeskunde en andere drugs, zoologist John Sumpter van Brunel University, Londen, heeft bestudeerd, die erop gewezen heeft:

"Dit zijn chemicaliën die zijn ontworpen om zeer specifieke effecten te hebben bij zeer lage concentraties. Dat zijn wat geneesmiddelen doen. Dus als ze uitkomen op het milieu, zou het geen schok moeten zijn voor mensen die ze hebben effecten."

Het is juist te zeggen dat er geen duidelijk bewijs is dat sporenhoeveelheden drugs in de drinkvoorziening ons schadelijk maken, maar dit komt doordat er geen langetermijnstudies zijn geweest over de gecombineerde effecten van zoveel drugs, zij het in sporen. Klinische proeven van geneesmiddelen betreffen zich gedurende een beperkte periode en gebruiken doseringshoeveelheden om de veiligheid en de bijwerkingen te testen. Ze kijken niet naar de levensduurseffecten van sporen van het geneesmiddel, en zeker niet in combinatie met een groot aantal anderen.

Klik hier voor een account van de AP Invetsigation.

Klik hier voor Analytische Methoden Goedgekeurd voor Drinkwater Compliance Monitoring vermeld door Contaminant (EPA).

Bronnen: Associated Press.

FLAKKA - NEW KILLER SYNTHETIC DRUG LIKE STARING INTO THE ABYSS (Video Medische En Professionele 2020).

Sectie Kwesties Op De Geneeskunde: Anders