Alzheimer-patiënten die behandeld worden met gantenerumab blijken te hebben een lagere hersenmyloïde-niveau


Alzheimer-patiënten die behandeld worden met gantenerumab blijken te hebben een lagere hersenmyloïde-niveau

Volgens een rapport gepubliceerd Online First by Archieven van Neurologie , een van de JAMA / Archives Tijdschriften, behandelen van Alzheimer-patiënten met de medicijnen gantenerumab lijkt het aantal amyloïden van de hersenen te verminderen, maar door de kleine studiegrootte zijn meer klinische proeven nodig.

Achtergrondinformatie in het artikel stelt dat: "Genetische en neuro-pathologische bewijzen suggereren dat de accumulatie van amyloïde-β (Aβ) peptiden in de hersenen een belangrijke gebeurtenis is in de pathofysiologie van de ziekte van Alzheimer (AD)." Momenteel worden verschillende therapeutische benaderingen geëvalueerd met betrekking tot het verlagen van A-amyloïdgehalten in de hersenen. "We hebben eerder de ontwikkeling van gantenerumab, een krachtig en volledig menselijk anti-Aβ-antilichaam dat specifiek bindt aan Aβ-plaques, gemeld.

Susanne Ostrowitzki, M.D., van F. Hoffmann-La Roche Ltd., Neurowetenschappen in Bazel, Zwitserland, en haar team onderzocht of behandeling met gantenerumab kan leiden tot meetbare reducties van het Aβ-amyloïdgehalte van de hersenen en hoe het mechanisme van amyloïdreductie werkt. Ostrowitzki's studie werd uitgevoerd op patiënten met mild tot matig AD bij drie universitaire medische centra. Onderzoekers randomiseerden twee opeenvolgende groepen patiënten om elke vier weken twee tot zeven infusies van intraveneuze gantenerumab (60 of 200 mg) of placebo te ontvangen. Daarnaast co-geïncubeerde hersenweefsel van twee patiënten tijdens een tumorchirurgie die AD met gantenerumab had als een ex vivo studie.

Zij meldden dat:

"Zestien patiënten met positronemissie-tomografische scans werden beëindigd in de analyse. De gemiddelde [gemiddelde] procentuele verandering van het baseline verschil ten opzichte van placebo (n = 4) bij het corticale hersenamyloïde-niveau was -15,6 procent voor de 60- Mg groep (n = 6) en -35,7 procent voor de 200 mg groep (n = 6)."

Zij wijzen erop en concluderen dat:

"Gantenerumab geïnduceerde fagocytose [een proces dat het lichaam gebruikt om dode of buitenlandse cellen] van humane amyloïde op een dosisafhankelijke manier ex vivo te vernietigen. Uit onze studie blijkt dat twee tot zeven maanden behandeling met gantenerumab leidde tot dosisafhankelijke amyloïdeverlaging in de Hersenen van patiënten met AD. Bovendien ondersteunen onze bevindingen in de placebo-behandelde patiënten eerdere rapporten die aantonen dat de amyloïdebelasting nog steeds toeneemt in veel patiënten met mild tot matig AD.

Volgens de auteurs kan de behandeling door middel van een "effector-cel gemedieerde werkingsmechanisme werken", "toevoegen"... het is nog steeds niet duidelijk of een vermindering van het amyloïde-niveau in de klinische werkzaamheid zal vertalen. Een fase twee klinische proef is aan de gang Onderzoeken of een klinisch voordeel kan worden bereikt bij gantenerumab-behandelde patiënten met prodromale [vroege symptomen] AD.

Food as Medicine: Preventing and Treating the Most Common Diseases with Diet (Video Medische En Professionele 2019).

Sectie Kwesties Op De Geneeskunde: Ziekte