Rad001 toont belofte bij patiënten met niercelkanker die mislukte gerichte therapieën hebben


Rad001 toont belofte bij patiënten met niercelkanker die mislukte gerichte therapieën hebben

Het onderzoek van eenmaal per dag mondelinge zoogdierdoel van rapamycine (mTOR) inhibitor RAD001 (met de voorgestelde merknaam Afinitor), vroeger bekend als RAD001, verlaagt het ziektevrije overleving aanzienlijk bij patiënten met metastatische niercelkanker die zijn gestopt met reageren op gerichte therapie, Onderzoekers hier gerapporteerd op het 33e jaarlijks congres van de Europese Vereniging voor Medische Oncologie (ESMO).

Bernard Escudier, MD, met het Institut Gustave Roussy in Villejuif, Frankrijk, leverde resultaten voor bij 410 patiënten die in een 2: 1-ontwerp gerandomiseerd waren voor behandeling met RAD001 10 mg / d plus de beste ondersteunende zorg of placebo plus de beste ondersteunende zorg.

Deelnemers aan de proef werden gestratificeerd volgens het risicokriteria van de Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC) en eerdere anti-kankertherapie.

Alle patiënten hadden metastatisch niercelcarcinoom en hadden de behandeling met de momenteel beschikbare multitregerde receptor tyrosine kinase remmers sorafenib of sunitinib of beide middelen onjuist.

De fase III-studie, bekend als RENAL-celkankerbehandeling met orale RAD001, werd vroegtijdig gestaakt om patiënten toegewezen die toegewezen waren aan placebo om over te stappen naar het actieve geneesmiddel omdat het zo effectief bleek.

Progressie-vrije overleving (PFS), bepaald door middel van een centrale radiologieonderzoek, het primaire eindpunt van het onderzoek, vertoonde een statistisch significante verbetering met RAD001-behandeling in vergelijking met placebo. Specifiek was de mediane PFS met RAD001 4,90 maanden versus 1,96 maanden voor placebo, die vertaald werd naar een 67% vermindering van het risico op progressie.

Onderzoeker beoordeling van PFS bevestigde de bevindingen van de centrale radiologie review.

Tussentijdse resultaten hebben ook aangetoond dat RAD001 de periode zonder tumorgroei van 1,9 tot vier maanden aanzienlijk verlengde.

Terwijl de graad ¾ bijwerkingen bij 1% of meer van de patiënten zich voordoen in de RAD001-cohort, waren de meeste tijdelijk of beschouwd als gemakkelijk te behandelen.

Over het geheel genomen bevestigen de resultaten dat RAD001 de eerste en enige agent is met gevestigde klinische voordelen voor de behandeling van patiënten met niercelkanker na het niet hebben van VEGFr-TKI-therapie, aldus dr. Escudier.

RAD001 is onlangs een prioriteitsbeoordeling door de U.S Food and Drug Administration toegediend als behandeling voor gevorderd niercelcarcinoom. Een aanvraag voor een vergunning voor het in de handel brengen is ook bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA) ingediend.

Een woordvoerder van Novartis, die RAD001 ontwikkelde, zei dat er plannen zijn voor het testen van het geneesmiddel in combinatie met bevacizumab als eerstelijnstherapie bij niercelcarcinoom en ook om te onderzoeken of Sunitinib of RAD001 als eerste lijn of tweede lijn gebruikt moet worden behandeling. Het geneesmiddel wordt ook onderzocht voor potentieel gebruik in neuroendocriene tumoren, lymfoom, andere kankers en tuberachtige sclerose als solotherapie of in combinatie met bestaande kankertherapieën.

//www.novartis.com

Jill Stein is een freelance medisch schrijver in Parijs.

jillstein03 (at) gmail.com

SUITCASE LADY (Video Medische En Professionele 2019).

Sectie Kwesties Op De Geneeskunde: Medische praktijk