Hemofilieus overleden met maar niet van variant cjd


Hemofilieus overleden met maar niet van variant cjd

Het Verenigd Koninkrijk's Health Protection Agency zei eerder vandaag 17 februari dat een postmortem op een patiënt met hemofilie in zijn milt van abnormaal prion eiwit dat CJD (vCJD) veroorzaakt heeft gevonden, maar hem niet doodde: hij stierf met eerder dan Van de ziekte die vaak gekke koeienziekte wordt genoemd.

Het post mortem is onderdeel van een lopende studie door de Britse Haemophilia Center Doctors Organization en de National CJD Surveillance Unit die in 2001 is gestart.

De patiënt was in zijn jaren zeventig een man en was gestorven aan een voorwaarde die geen verband houdt met vCJD. Hij had geen symptomen van vCJD aangetoond voordat hij stierf, en ook geen andere neurologische problemen aangetoond. Het eerste teken van vCJD was van de post mortem.

De HPA, die samenwerkt met de Britse Haemophilia Center Doctors Organization, zei dat dit niet zal veranderen hoe hemofiliepatiënten worden verzorgd of behandeld en alles aan het doen is om patiënten met bloedingstoornissen over deze situatie te informeren en dat verdere onderzoeken zijn Ook plaatsvinden.

Hemofiliepatiënten weten reeds van hun artsen over de mogelijkheid dat ze aan vCJD blootgesteld kunnen zijn door middel van stollingsfactoren afgeleid van plasma van geïnfecteerde donoren.

Alle patiënten die werden behandeld met plasma verkregen en gepolijst in het Verenigd Koninkrijk tussen 1980 en 2001, werden in 2004 verteld dat ze vanwege de volksgezondheid op risico van vCJD waren geklasseerd: met andere woorden, er was een risico dat ze geïnfecteerd waren en dat hun bloed dit kon doorgeven op anderen. Op dat moment was het risico theoretisch berekend, vrij klein, maar niet echt tot deze laatste bevinding.

De kans op een persoon die besmet is met het vCJD-abnormale prion eiwit die symptomen van de ziekte ontwikkelt, zijn onbekend en zijn waarschijnlijk afhankelijk van hoe vatbaar ze zijn; Het kan zijn dat sommige geïnfecteerde mensen nooit symptomen ontwikkelen.

De HPA zei dat de laatste bevinding de vCJD "ongevaarlijke" status van patiënten met bloedingsstoornissen niet verandert, hoewel dit de eerste keer is dat abnormaal vCJD prion eiwit is gevonden in een hemofiliepatiënt of iemand die met plasma producten wordt behandeld. De risicostatus verandert niet omdat er al enkele jaren maatregelen zijn genomen die gebaseerd zijn op een theoretisch risico dat nu echt maar niet veranderd is in grootte.

Zoals professor Mike Catchpole, directeur van het Centrum voor Infecties van het Gezondheidsbeschermingsagentschap, verklaarde:

"Deze nieuwe bevinding kan aangeven dat er tot nu toe een theoretisch risico een feitelijk risico kan zijn voor bepaalde personen die bloedplasma producten hebben ontvangen, hoewel het risico nog steeds vrij laag kan zijn."

"We erkennen dat deze bevinding zorgwekkend zal zijn voor personen met hemofilie die in afwachting van de afronding van de lopende onderzoeken en hun interpretatie zullen wachten," voegde hij eraan toe.

De HPA zei dat de belangrijkste prioriteit nu was om ervoor te zorgen dat patiënten op de hoogte waren van deze bevinding en zo snel mogelijk met een dokter bij hun hemofilie centrum kunnen praten.

"Deze bevinding verandert ons begrip van het risico van vCJD voor andere mensen op geen enkele manier. Maar het versterkt het belang van de voorzorgsmaatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen," zei Catchpole.

"Groot-Brittanniëplasma is sinds 1999 niet gebruikt voor de vervaardiging van stollingsfactoren en er worden synthetische stollingsfactoren toegediend voor alle patiënten voor wie ze geschikt zijn," zei hij.

De autoriteiten weten niet hoe de patiënt vCJD heeft gekregen; Er zijn nog meer onderzoeken gedaan.

Wat zij wel weten is dat hij vóór 1999 met verscheidene batches stollingsfactoren afgeleid van Britse donoren werd behandeld, toen de vCJD bloedveiligheidsmaatregelen werden ingebracht. Dit omvatte één partij Factor VIII (de bloedstollingsfactor die defect is bij mensen met Hemofilie) gemaakt met behulp van plasma van een donor die symptomen van vCJD ontwikkelde zes maanden na het doneren van bloed in 1996.

Klik hier voor meer informatie over vCJD (van de HPA).

Bronnen: HPA nieuwsbericht.

Which Intestines for Food and Cosmetics? (Video Medische En Professionele 2022).

Sectie Kwesties Op De Geneeskunde: Anders