Ondersteuning voor kinderen met een handicap vinden


Ondersteuning voor kinderen met een handicap vinden

Ongeveer 1 op 6 of 15 procent van de kinderen van 3 tot en met 17 jaar hebben een soort ontwikkelingsongeschiktheid, volgens de Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Een persoon met een 'handicap' is degene die een beperking heeft op wat zij fysiek, mentaal of in termen van deelname aan de samenleving kunnen doen.

In het verleden waren er weinig faciliteiten om gezinnen met een handicap te ondersteunen en een gebrek aan programma's om kinderen te helpen om met school of in het dagelijks leven te gaan.

Nu zijn er veel hulp en hulpbronnen beschikbaar. Deze kunnen helpen om de impact van "verschillend" op onderwijs, carrière en persoonlijke relaties te minimaliseren.

Advocacy-groepen en onderzoekers hebben vooruitgang geboekt bij het verbeteren van de levenscans van mensen met een handicap over de hele wereld en het waarborgen van gelijkheid.

Wereldwijd is er nog een lange weg te gaan, maar in de afgelopen decennia zijn er in de geïndustrialiseerde landen een aantal barrières verwijderd en is er enige vooruitgang geboekt bij het waarborgen van gelijke rechten voor iedereen, ongeacht hun vermogen.

Grote instellingen zoals Unicef ​​hebben bijgedragen aan het wegnemen van belemmeringen met initiatieven zoals het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Gemeenschappelijke voorwaarden

Met ondersteuning bieden kinderen met speciale uitdagingen hun potentieel.

De Interfaith Children Movement vermeldt het volgende als een aantal voorwaarden die de prestaties van kinderen op school kunnen beïnvloeden en hun capaciteit om de activiteiten te ondervangen die de meeste mensen vanzelfsprekend aanvaarden:

 • Aandacht-tekort hyperactiviteitsstoornis (ADHD)
 • Autisme spectrum stoornissen
 • Visuele beperking
 • Cerebrale parese
 • Doofblindheid
 • Verslechterd gehoor
 • Ontwikkelingsachterstand
 • Syndroom van Down
 • Emotionele stoornis
 • Epilepsie
 • Verstandelijk gehandicapt
 • Leerproblemen
 • Spraak- en taalgebrek
 • Spina bifida
 • Traumatische hersenschade.

Veel van deze voorwaarden kunnen samen optreden. Zij kunnen zich op verschillende ontwikkelingsstadia voordoen. Ouders worden geadviseerd om zich bewust te zijn van ongewone patronen van gedrag en ontwikkeling, maar om te onthouden dat kinderen op verschillende manieren volwassen worden en ontwikkelen.

Gestremdheden bij kinderen beïnvloeden zowel het individu als hun familie. Ze kunnen leiden tot frustratie in de educatieve vooruitgang, sociale interactie en het vermogen om zelfstandig te handelen.

Ondersteuningssystemen kunnen kinderen helpen leren, groeien en hulp vinden wanneer dat nodig is.

Problemen die kinderen kunnen geconfronteerd worden

Voor sommige kinderen kan "verschillend" nauwelijks opmerkelijk zijn voor anderen, maar het kan nog steeds hun dagelijkse leven beïnvloeden. Anderen kunnen constant hulp nodig hebben.

Kinderen met leer en andere moeilijkheden kunnen op school worden gepest.

Sommige gemeenschappelijke problemen die kinderen ondervinden, zijn onder meer communicatieproblemen, educatieve uitdagingen en sociale interactie.

Een scala aan beperkingen kan leiden tot moeilijkheden om behoeften en wensen uit te drukken. Gehoorverlies, spraakproblemen en problemen met het communiceren van andere mensen kunnen invloed hebben op leer en sociale interactie.

Een leerstoornis kan leiden tot frustratie op school, en kinderen kunnen voelen alsof ze niet zo goed kunnen bereiken als hun collega's. Het kan moeilijk zijn om de les te volgen, en het kind kan wellicht afgeleid en oninteressant lijken. Zij kunnen beschouwd worden als afbrekend, en dit kan tot straf leiden.

Sommige kinderen hebben extra hulp nodig in speciale lessen of met docenten. Dit kan voor sommige studenten beschamend zijn. Het is belangrijk dat de school zich ervan bewust is dat een kind een speciale uitdaging ondervindt, omdat dit het begrip kan vergroten en het personeel in staat stelt hun aanpak aan te passen.

Sociale interacties kunnen moeilijk zijn. Kinderen met een handicap worden vaak geassocieerd met pesten en isolatie. Dit kan voortvloeien uit kwesties van sociale stigma en controle. In de tijd kan het kind extra hulp nodig hebben om onafhankelijkheid te bereiken.

Uitdagingen voor de familie

Als een kind problemen heeft, zal dit het hele gezin beïnvloeden. Het creëren van een balans kan uitdagend zijn.

Sommige van de belangrijkste problemen die ouders hebben, zijn onder meer financiën, de behandeling van alle broers en zussen, en het nemen van tijd voor zichzelf.

Het verzorgen van een kind met speciale behoeften kan een extra financiële last opleveren. Ouders kunnen wellicht betalen voor aanpassingen aan woonruimte, extra tutors, gezondheidszorg en langdurige zorg. De website Disability.gov biedt praktisch advies over juridische en financiële vragen.

Bij het verlenen van taken aan familieleden is het belangrijk ervoor te zorgen dat iedereen meedoen, maar naar hun vermogen. Op dezelfde manier moet iedereen van plan worden om schema's te volgen, tijd te beheren en verantwoordelijkheid te nemen.

Het kan moeilijk zijn om tijd en ruimte te vinden om te zorgen voor de verzorger. Het behouden van een evenwicht is van essentieel belang in het leven van elke ouder, maar als een kind speciale behoeften heeft, heeft het vaak nodig om extra aandacht te besteden.

Ouders kunnen schuld, stress en vermoeidheid ervaren. Dit kan de algemene gezondheid beïnvloeden, wat op zijn beurt een negatieve invloed op de familie heeft. Het is belangrijk om de zorg te delen, misschien door middel van georganiseerde rusttijden. Ouders moeten ervoor zorgen dat ze hun eigen persoonlijke welzijn niet verwaarlozen.

Het juiste ondersteuningssysteem vinden

Programma's van gemeenschapsondersteuning zijn beschikbaar voor kinderen, ouders en gezinnen. Deze programma's helpen bij het vergroten van de bewustwording van de geconfronteerde uitdagingen en om gezinnen te helpen bij het vinden van passende ondersteuning.

Informatie is beschikbaar bij gezondheidsinstanties en advocatengroepen, op websites, in bibliotheken en in gezondheidscentra. Lokale ondersteuningsgroepen geven informatie over ondersteuning en rechten. Zij kunnen organisatorische en sociale activiteiten organiseren die waardevolle relaties kunnen bieden voor kinderen om anderen te ontmoeten met soortgelijke problemen en een sociale uitkomst voor ouders.

Gehandicapten van allerlei aard zijn onder veel burgerrechtenbesluiten gedekt. Het begrijpen van de rechten van ouders en kinderen kan leiden tot een beter onderwijs, financieringsbijstand en carrierevoorspraak.

Een persoon met een handicap en hun familie kan op vele gebieden hulp verkrijgen, zoals huisvesting, langdurige medische zorg en sociale uitkeringen.

De uitgebreide Disability.gov website legt duidelijk de rechten van mensen met een handicap en hun gezinnen uiteen. Het biedt actuele informatie over voordelen in verband met handicaps, wetten, normen en andere richtsnoeren, evenals middelen, zoals een webinar over het werken met een mentor om werk te vinden.

Omvatte gebieden omvatten:

 • voordelen
 • Burgerrechten
 • Gemeenschapsleven
 • Onderwijs
 • Noodbereidheid
 • werk
 • Gezondheid
 • behuizing
 • Technologie
 • Vervoer.

De Interraith Children's Movement biedt een aantal nuttige links voor ouders en geloofsgemeenschappen.

Daarnaast zijn er tal van verenigingen die kunnen helpen bij specifieke problemen. begrijpelijk , Bijvoorbeeld, biedt hulp aan kinderen met een reeks leer- en aandachtsproblemen, inclusief simulaties, zodat mensen zonder de handicap een idee hebben van wat het voelt.

Kennis maken van de beschikbare opties kunnen gezinnen helpen om de uitdagingen te beheersen en kinderen om hun potentieel te vervullen.

Octopus ondersteunt kinderen met een handicap. (Video Medische En Professionele 2021).

Sectie Kwesties Op De Geneeskunde: Medische praktijk