Wat is een systematische review of meta-analyse in medisch onderzoek?


Wat is een systematische review of meta-analyse in medisch onderzoek?

Een systematische review is een vorm van analyse die medische onderzoekers uitvoeren om alle beschikbare bewijzen op een bepaalde vraag te synthetiseren, zoals hoe effectief een medicijn is.

Een meta-analyse is een soort systematische review. In plaats van een conclusie uit een enkele studie te trekken, kijkt een meta-analyse naar talrijke studies voor het antwoord.

Het zwemt numerieke analyses uit studies van vergelijkbaar ontwerp. Een meta-analyse kan ook deel uitmaken van een verdere systematische review.

Een panel van deskundigen leidt meestal de onderzoekers die een systematische review uitvoeren. Er zijn set protocollen voor de gedetailleerde zoek en analyse van de medische literatuur.

Een systematische review wordt beschouwd als een hoge vorm van bewijsmateriaal. De conclusies dragen bij aan de vorming van een medische consensus over de beste vorm van behandeling.

De bevindingen informeren ook beleidsmaatregelen die door de staatshulpzorgsystemen zijn vastgesteld, zoals of zij een nieuw geneesmiddel zouden moeten financieren.

Hoe worden systematische reviews uitgevoerd?

Een systematische evaluatie vergelijkt de resultaten van een reeks studies.

Klinische richtlijnen leggen de behandelkeuzes uit die door zorgverleners en professionals worden gevolgd.

Deze richtlijnen zijn afhankelijk van aanbevelingen die zijn gemaakt op basis van systematische reviews van alle beschikbare medische bewijzen.

De methode voor het uitvoeren van deze beoordelingen is belangrijk, omdat het ervoor moet zorgen dat de aanbevelingen tot de beste gezondheidszorg voor patiënten leiden.

Er zijn stapsgewijze instructies voor het uitvoeren van systematische reviews.

De Cochrane Bibliotheek is een verzameling systematische reviews die algemeen door de internationale medische gemeenschap worden gerespecteerd. Het volgt een wetenschappelijk streng protocol om robuuste reviews te produceren.

Stappen voor het maken van een systematische review

De onderstaande stappen zijn gebaseerd op die welke nodig zijn voor de Cochrane Library. Ze zorgen voor een nauwgezet proces waardoor onderzoekers gegevens uit een reeks studies kunnen synthetiseren.

Stap 1: Definieer de onderzoeksvraag

Onderzoekers moeten eerst bepalen welke onderzoeksvraag zij een antwoord nodig hebben. Het doel kan bijvoorbeeld zijn: "De gevolgen van een nieuw geneesmiddel voor een bepaald gezondheidsprobleem in bepaalde soorten mensen beoordelen." De vraag moet heel specifiek zijn.

Stap 2: Beslis welke studies in de review moeten worden opgenomen

Dit wordt mede bepaald door de onderzoeksvraag, maar verder worden in de "selectiecriteria" bepaald welke studies het team zal bevatten of uitsluiten. De studies moeten een streng ontwerp hebben, bijvoorbeeld een gerandomiseerde controle trial (RCT).

Stap 3: Zoek naar de studies

Stap 3 geeft een overzicht van de bronnen die u wilt raadplegen en de zoektermen die u zoekt. In een Cochrane review doe dit speciaal opgeleide zoekcoördinatoren. De zoekopdracht moet ook pogingen bevatten om ongepubliceerde studies te openbaren.

Stap 4: Selecteer de studies en verzamel de gegevens

Gegevens worden genomen uit studies die aan de vooraf bepaalde criteria voldoen. De gegevens moeten mogelijk uit verschillende formaten komen.

Stap 5: Bepaal het risico van vooroordeel in de bijbehorende studies

Dit zorgt ervoor dat alle uitgevoerde studies relevant en betrouwbaar zijn. Bijvoorbeeld was de randomisatie in de proef dubbelblind? Of was er bijvoorbeeld een kans op vooroordeel, bijvoorbeeld bij het selecteren van deelnemers voor behandeling of vergelijking? Het is aanvaardbaar dat sommige studies van een lagere kwaliteit worden opgenomen, zolang de onderzoekers dit soort bias in aanmerking nemen.

Stap 6: Analyseer de data en voer meta-analyses uit

Dit is het kernproces van een systematische review, en de belangrijkste stap naar het synthetiseren van conclusies. De vorige stappen moeten volledig zijn voordat u deze stap uitvoert.

Stap 7: Adverteer een publicatie voorspeling

Publicatie vooroordeel is wanneer een studie specifiek is gekozen voor inclusie, of kersenplukt. Dit kan leiden tot een verkeerde voorstelling van de echte effecten van de behandeling.

Stap 8: Presenteer de eindresultaten van de review

Het team publiceert het werk, met een tabel met een samenvatting van de bevindingen. Besluitnemers kunnen dit gepubliceerde resultaat gebruiken.

Voordelen van een systematische review

Een systematische review is een synthese of overzicht van alle beschikbare gegevens over een bepaalde medische onderzoeksvraag. Op basis van het beschikbare informatie, kan het een definitief antwoord geven op een bepaalde vraag over therapie, preventie, oorzaken van ziekte of schade.

Het is bijzonder waardevol om vast te stellen of een bepaald type geneesmiddel werkt en veilig is.

Door het samenvatten van grote bewijsmiddelen kan een systematische recensie de drukke artsen helpen om de nieuwste ontwikkelingen te begrijpen.

Een beoordeling kan aangeven hoe goed bevindingen kunnen worden toegepast op de dagelijkse praktijk. Dit staat bekend als de generaliseerbaarheid van bevindingen. Het kan ook kennisslapjes identificeren die op zoek zijn naar meer onderzoek.

De conclusies van de beoordelingen zijn betrouwbaarder dan die van individuele studies. Het raadplegen van een review verwijdert de noodzaak om de verschillen tussen de resultaten van verschillende onderzoeken te begrijpen.

Een systematische review minimaliseert vooroordeel wanneer wetenschappers conclusies trekken. De wiskundige kracht en precisie zijn hoog.

Systematische reviews bieden ook praktische voordelen. Ze zijn minder duur dan een nieuwe reeks experimenten, en ze duurt minder tijd.

Nadelen van een systematische review

Een systematische review kan enkele nadelen hebben.

Als de onderzoekers alleen gepubliceerde of beschikbare studies gebruiken, kunnen de conclusies onbetrouwbaar zijn.

Ongepubliceerde studies zijn moeilijk te vinden, maar het gebruik van gepubliceerde literatuur kan alleen leiden tot onjuiste voorstelling, omdat het geen bevindingen bevat van al het bestaande onderzoek.

Resultaten die negatief of onvoldoende zijn, kunnen bijvoorbeeld niet gepubliceerd worden. Publicatie vooroordeel kan leiden tot positieve resultaten overdreven worden, omdat neutrale of negatieve resultaten worden onderdrukt.

Normaal gesproken is het slechte nieuws meer kans om de headlines te raken dan goed nieuws. Omgekeerd zijn medische onderzoekers minder kans om slechte resultaten in te dienen, zodat systematische reviews een vooroordeel kunnen hebben voor goede resultaten.

De beslissingen van tijdschriftreditors en peer reviewers kunnen ook leiden tot publicatie vooroordeel.

Soms komen de resultaten niet in de publicatie fase omdat er financiering is voor onderzoek, maar dit geldt niet voor de kosten van analyseren en publiceren van de resultaten. Dit kan de motivatie beperken om op te schrijven en negatieve of neutrale bevindingen voor publicatie in te dienen.

Wat is een meta-analyse?

Een systematische review beantwoordt een gedefinieerde onderzoeksvraag door alle empirische bewijzen te verzamelen en samen te vatten die voldoen aan vooraf bepaalde criteria.

Een meta-analyse maakt gebruik van statistische methoden om de resultaten van deze studies samen te vatten.

Een meta-analyse kan alleen staan, of het kan deel uitmaken van een bredere systematische review. Het biedt betrouwbare bewijzen. Brede recensies bevatten resultaten uit studies van verschillende wetenschappelijke ontwerpen. Een meta-analyse omvat alleen studies van vergelijkbaar ontwerp.

Een meta-analyse maakt gebruik van statistische analyse om de getallen van individuele studies te combineren. Het berekent vervolgens een algemeen kwantitatief resultaat.

Toch zijn de resultaten niet altijd direct van toepassing op de dagelijkse behandeling van ziekte. Dit komt omdat eenvoudige numerieke antwoorden geen complexe klinische problemen kunnen oplossen. Gezondheidswerkers moeten de bevindingen voorzichtig interpreteren.

Ook breder statistische reviews hebben hun fouten. Een recensie kan concluderen dat antibiotica effectief zijn bij het behandelen van een ziekte, zonder het type, de dosering, enzovoort te definiëren.

Cohort, Case-Control, Meta-Analysis, Cross-sectional Study Designs & Definition (Video Medische En Professionele 2019).

Sectie Kwesties Op De Geneeskunde: Medische praktijk