Hoe hebben we bekend welke medische onderzoeken vertrouwen?


Hoe hebben we bekend welke medische onderzoeken vertrouwen?

Klinische richtlijnen geven de artsen aan hoe de beste behandelingen zijn, op basis van het meest recente en meest betrouwbare onderzoek. De richtlijnen zijn gebaseerd op het beste beschikbare bewijs van medisch onderzoek. Een sterke aanbeveling moet gebaseerd zijn op betrouwbaar bewijs.

Dit heet op evidence-based medicine. Het betekent dat artsen kijken naar onderzoek om te helpen bij behandelingsbeslissingen, in plaats van te vertrouwen op oordeel, ervaring en medische opleiding alleen.

Beslissingen moeten gebaseerd zijn op het beste beschikbare onderzoek.

Sommige studies kunnen verkeerd of misleidend zijn, mogelijk door een slecht wetenschappelijk ontwerp. Slecht bewijsmateriaal is geen betrouwbare gids voor klinische beslissers.

Om vast te stellen welke bewijzen betrouwbaar zijn, worden de studies beoordeeld volgens hun betrouwbaarheid. Studieontwerpmethoden worden beoordeeld van arm naar hoogwaardig.

Wie behaalt medisch onderzoeksbewijs?

Teams voeren onderzoek uit dat uiteindelijk klinische beslissingen informeert.

Deskundige instanties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) nemen beslissingen over de beste beschikbare medische interventies. Zij produceren richtlijnen voor gezondheidszorg professionals die gebruiken.

Deze organisaties gebruiken een systeem van gradering, bekend als het 'GRADE' systeem, ontwikkeld door de classificatie van aanbevelingen, beoordeling, ontwikkeling en evaluaties (GRADE).

De beslissingen worden onderschreven door panelen van leidende artsen uit het betreffende vakgebied. De panelen produceren een reeks aanbevelingen na het onderzoek van alle onderzoeksstudies.

De artsen beoordelen de beste gezondheidszorgprogramma's en medische behandelingen, ze kijken naar elk medisch onderzoek en ze geven hun goedkeuringskenmerken.

Artsen willen zelfvertrouwen zijn in de behandeling die zij aanbieden. Sterker bewijs maakt de leiding meer invloedrijk. De beoordelingen geven aan hoe goed het bewijs is dat aan elke aanbeveling ligt.

Hoe worden medische onderzoeksstudies beoordeeld?

Het GRADE-systeem wordt veel gebruikt in de Verenigde Staten en internationaal. Het is een manier om ratings te plaatsen bij het beoordelen van de kracht van medisch onderzoeksgetuigen.

Het werkt op basis dat goed wetenschappelijk studieontwerp sterk medisch bewijs geeft. Er zijn drie cijfers:

  • Hoogwaardig bewijs is gebaseerd op gerandomiseerde gecontroleerde studies (RCT's) en systematische reviews van RCT's
  • Lage-bewijsmateriaal wordt uit observatiestudies genomen
  • Zeer laagwaardig bewijs is enig ander bewijs.

Sommige soorten studieontwerp zijn robuuster dan anderen. Zij kunnen meer mensen betrekken, of ze kunnen bevindingen van een breed scala aan studies bevatten.

Soorten wetenschappelijk onderzoeksontwerp

De volgende typen van wetenschappelijk onderzoeksontwerp worden vermeld in volgorde van toenemende robuustheid. Een casestudy is de minst robuuste, een meta-analyse, het meest.

Naar aanleiding van de links brengt u naar andere artikelen voor meer details over elk.

Zaakverslag

Een case rapport is eerder een verhaal. Het kan een account van een individuele zaak geven. Het wordt normaal gesproken gebruikt voor een ongewone situatie, zoals een ongewone ziekte of complicatie. Het vertelt mensen over iets nieuws dat de beoefenaar in de klinische praktijk heeft geleerd. Het kan ook een nieuwe aanpak om een ​​gemeenschappelijke voorwaarde te beheersen beschrijven.

Een casusrapport wordt beschouwd als laagwaardig bewijs, maar kan nieuwe ideeën en nieuw onderzoek veroorzaken.

Case-control studie

Een case-control studie is een observatie studie die terugkijkt en vergelijkt een groep mensen die een ziekte hebben gehad met mensen die de ziekte niet hebben gehad. Degenen met de voorwaarde vertegenwoordigen het 'geval'. Die zonder zijn de "controle".

Een case-control studie kan kijken hoe vaak een risicofactor voorkomt in elke groep, in een zoektocht naar koppelingen tussen de risicofactor en de ziekte.

Het is handig om te kijken naar zeldzame omstandigheden, maar omdat het vertrouwt op het geheugen, kunnen mensen fouten maken bij het herroepen van details.

Cohort studie

Een cohort is een grote groep mensen. Een cohortstudie kijkt naar factoren in een groep mensen met gedefinieerde kenmerken die worden gevolgd om de incidentie of sterfte van een bepaalde ziekte, alle oorzaken van de dood of een ander resultaat te bepalen.

Onderzoekers bepalen eerst een uitkomst, zeggen hart- en vaatziekten. Dan volgen ze een bepaalde populatie met verloop van tijd, en zij merken op wanneer de ziekte zich voordoet.

De lange termijn stelt hen in staat om mogelijke oorzaken van de conditie te beoordelen. Het kan sterk wetenschappelijk bewijs leveren, maar het kan lang duren om resultaten te verzamelen.

Randomized controlled trial

Een gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT), volgens de BMJ , Is "De meest strikte manier om te bepalen of er een oorzaak-effect relatie bestaat tussen de behandeling en het resultaat en voor het beoordelen van de kosteneffectiviteit van een behandeling."

In een RCT worden deelnemers willekeurig toegewezen aan groepen, en zij zijn normaal gesproken niet bewust van welke behandeling ze tot na het proces hebben ontvangen.

Naast de onderzochte interventie moeten de voorwaarden voor alle deelnemers hetzelfde zijn.

Het doel is om te meten hoe de groepen verschillen, in termen van het vooraf gedefinieerde resultaat.

Een nadeel is dat het onethisch kan zijn om elke patiënt te behandelen op een manier die minderwaardig kan zijn dan een methode die al in gebruik is en bekend is om effectief te zijn.

Systematische herziening

De meeste studies beoordelen eerdere onderzoeken, maar ze kunnen slechts een paar items selecteren. Dit kan leiden tot vooroordeel en scheve resultaten.

Een systematische review identificeert zoveel mogelijk onderzoek dat specifiek verband houdt met het onderwerp.

Het maakt gebruik van expliciete en systematische methoden om vast te stellen wat er betrouwbaar over het probleem kan worden gezegd. De bevindingen worden vervolgens gesynthetiseerd om ze gemakkelijk te maken voor beleidsmakers om toegang te krijgen. Het doel is om vooroordeel te minimaliseren.

De beoordeling kan oordelen en aanbevelingen bevatten.

Meta-analyse

Een meta-analyse combineert de bevindingen van een reeks studies, zowel kwalitatief als kwantitatief, om een ​​enkele conclusie te vormen.

De conclusie van een meta-analyse is krachtiger dan die van een enkele studie, omdat het een groot aantal verschillende deelnemers omvat en een accumulatie van effecten en resultaten.

Het kan bevindingen van kleinere studies bevatten, die misschien niet significant op zichzelf zijn, in een grotere, vollediger foto. Het kan een nauwkeuriger analyse geven van bijvoorbeeld de veiligheid en de schade van een interventie.

Goed medicijn gaat niet alleen over onderzoek.

Medisch onderzoek is belangrijk, maar het is niet altijd van toepassing. Mensen zijn individuen, en wat voor de meeste mensen waar is, is misschien niet waar voor iedereen.

De voorkeuren van patiënten spelen ook een rol in de effectiviteit van de geneeskunde.

Een ervaren clinicus zal richtlijnen gebruiken die gebaseerd zijn op betrouwbaar bewijs om een ​​patiënt te helpen de beste oplossing te kiezen binnen een bepaalde context.

Isolation - Mind Field (Ep 1) (Video Medische En Professionele 2019).

Sectie Kwesties Op De Geneeskunde: Medische praktijk