Europese marketing authorization for abilify - voor ernstige manische episodes in bipolaire i stoornis


Europese marketing authorization for abilify - voor ernstige manische episodes in bipolaire i stoornis

Op 8 april 2008 heeft de Europese Commissie een besluit genomen om het geneesmiddel ABILIFY® (aripiprazol) op de markt te brengen. ABILIFY behandelt matige tot ernstige manische afleveringen voor patiënten met een bipolaire I-stoornis en is ontworpen om nieuwe manische episodes te voorkomen bij patiënten die overwegend manische episodes ervaren.

Vóór dit besluit heeft het Europees Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) medio februari 2008 een positief advies uitgebracht. Het CHMP heeft zijn besluit genomen door gebruik te maken van de resultaten van acht gerandomiseerde klinische proeven die meer dan 2.400 mensen omvatten. De proeven hebben aangetoond dat ABILIFY veilig, effectief en verdraagzaam is bij de behandeling van matige tot ernstige manische episodes voor patiënten met een bipolaire I-stoornis. Het heeft ook aangetoond dat het een veilige en effectieve behandeling is om een ​​nieuwe manische episode te voorkomen bij patiënten die overwegend manische episodes hebben ervaren en waarvan de manische episodes op de behandeling van ABILIFY reageren.

In 2004 heeft de EU ABILIFY goedgekeurd voor het behandelen van schizofrenie. Het wordt verwacht dat ABILIFY in het tweede kwartaal van 2008 commercieel zal worden gelanceerd om Bipolar I Disorder in de EU te behandelen.

Bipolaire I aandoening bevat gewoonlijk een of meer manische episodes of gemengde episodes. Manische episoden zijn een periode waarin de stemming van een persoon abnormaal en voortdurend verheven, uitgebreid of prikkelbaar is. Een diagnose vereist dat de stemmingsstoornis minstens 1 week duren (tenzij de patiënt op het ziekenhuis is opgenomen). Gemengde afleveringen komen voor gedurende een periode van ten minste een week waarin de patiënt manische episodes en hoofddepressie uitmaakt. Manische episodes die onbehandeld zijn, houden meestal drie tot zes maanden plaats en depressieve episodes duurt meestal zes tot 12 maanden, tenzij behandeld.

Twee bedrijven hebben samengewerkt voor de ontwikkeling en commercialisering van ABILIFY®: Bristol-Myers Squibb Company en Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., een zorgbedrijf, opgericht in 1964, die ABILIFY ontdekte, heeft de volgende missieverklaring:

"Otsuka - mensen die nieuwe producten creëren voor een betere gezondheid wereldwijd."

Otsuka houdt zich bezig met onderzoek, ontwikkeling, productie en marketing van farmaceutische producten voor de behandeling van ziekte en consumentenproducten in verband met de dagelijkse gezondheid. De Otsuka Pharmaceutical Group bestaat uit 99 verschillende bedrijven met ongeveer 31.000 medewerkers in 18 landen en regio's over de hele wereld. Zie www.bms.com, //www.otsuka-europe.com.

Bristol-Myers Squibb is een wereldwijd bedrijf dat zich richt op biofarmaceutische en aanverwante gezondheidszorgproducten. De missie is om het menselijk leven uit te breiden en te verbeteren.


Bristol-Myers Squibb Vooruitziende Verklaring

Dit persbericht bevat "forward-looking statements", aangezien deze term is omschreven in de Wet op de Reformatie van de Private Securities Litigation of 1995 inzake productontwikkeling. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op huidige verwachtingen en omvatten inherente risico's en onzekerheden, waaronder factoren die elk van hen kunnen vertragen, afleiden of wijzigen, en kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten en resultaten materieel van de huidige verwachtingen afwijken. Geen vooruitzichten kunnen worden gegarandeerd. Onder andere risico's kan er geen garantie zijn dat ABILIFY® reguleringsgoedkeuring in de Europese Unie of andere geografische gebieden krijgt.

Vooruitzichten in dit persbericht moeten worden geëvalueerd samen met de vele risico's en onzekerheden die de activiteiten van Bristol-Myers Squibb beïnvloeden, met inbegrip van die welke in het jaarverslag van Formule 10-K van Bristol-Myers Squibb voor het jaar geëindigd op 31 december 2006 en In onze kwartaalrapporten op formulier 10-Q, met name onder "Item 1A. Risicofactoren". Bristol-Myers Squibb onderneemt geen verplichting om een ​​toekomstgerichte verklaring op de hoogte te brengen, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Japan's stock market like a ghost ship (Video Medische En Professionele 2020).

Sectie Kwesties Op De Geneeskunde: Anders