Bepaalde meervoudige myeloompatiënten die het meest kunnen profiteren van de combinatie van panobinostat


Bepaalde meervoudige myeloompatiënten die het meest kunnen profiteren van de combinatie van panobinostat

Nieuwe bevindingen tonen aan dat patiënten met teruggevallen of terugvallend en refractair meervoudig myeloma het grootste voordeel hebben uit panobinostat combinatietherapie als ze ≥2 eerdere regimes hebben ontvangen, waaronder bortezomib en een immunomodulerende drug.

Multiple myeloma komt voor bij ongeveer 1-5 van elke 100.000 mensen.

De resultaten die op het 20e Congres van de Europese Vereniging voor Hematologie werden vrijgelaten, komen uit een subgroepanalyse die 147 patiënten omvatte die in de fase 3 PANobinostat ORAl in de Multiple MyelomA (PANORAMA) -1 trial werden ingevoerd.

Panobinostat gecombineerd met bortezomib en dexamethason bij patiënten met multiple myeloom die ≥ 2 eerdere behandelingslijnen, waaronder bortezomib en een immunomodulatiemiddel (IMiD), hadden, had een 7,8 maanden langere mediane progressievrije overleving (PFS) dan patiënten die placebo plus hadden ontvangen Bortezomib en dexamethason.

Panobinostat is een krachtige pan-deacetylaseremmer die zich richt op aberraties in multiple myeloma biologie, inclusief epigenetica en eiwitmetabolisme.

Dr. Hermann Einsele, directeur van de medische kliniek aan de universiteit van Wurzberg in Duitsland en collega's elders analyseerde de resultaten bij patiënten die zijn ingeschreven in het PANORAMA-1 studie op basis van eerdere behandelingseigenschappen, inclusief ontvangst van eerdere IMiD's; Bortezomib plus IMiDs; En bortezomib plus IMiDs en ≥ 2 eerdere behandelingslijnen.

'Unmet medische behoefte' voor nieuwe meervoudige myeloma behandelingen

"Terwijl proteasome remmers en IMID's de afgelopen tien jaar aanzienlijk verbeterde resultaten hebben voor meervoudige myeloompatiënten, is de ziekte nog steeds ongeneesbaar," aldus Dr Einsele. "Er is dus een ongemete medische behoefte aan agenten met een nieuwe werkingswijze Bij patiënten die terugvallen en / of vuurvast zijn."

De PANORAMA-1 studie had zijn primaire eindpunt (P

De subanalyse bleek dat de mediane PFS tot 12,5 maanden toegenomen was bij patiënten die ≥2 eerdere regimes hadden ontvangen, waaronder bortezomib en een IMiD, en werden gerandomiseerd aan de panobinostat-arm in vergelijking met 4,7 maanden bij patiënten toegewezen aan placebo (gevaarverhouding = 0,47 [95 % Vertrouwensinterval (CI), 0,31-0,72]).

In vergelijking met de placebo-arm leidde de behandeling met de combinatie van panobinostat ook tot een stijging van de complete / bijna volledige responsfrequenties (21,9% versus 8,1%) en de totale responsfrequentie (58,9% versus 39,2%).

In een subgroep die eerder met een IMiD werd behandeld, was het verschil in median PFS-voordeel 4,9 maanden ten gunste van de combinatietherapie.

In een subgroep die eerder werd behandeld met bortezomib en een IMiD, was het verschil in median PFS-voordeel 4,8 maanden gunstig voor combinatietherapie.

In het algemeen was het veiligheidsprofiel van elke subgroep gelijk aan die van de totale bevolking.

"Samen deze gegevens identificeren de subgroep patiënten met teruggetrokken of terugvallend en refractair [multiple myeloma] die het meest profiteren van panobinostat-bortezomib-dexamethason," zei Dr Einsele. "De bevindingen ondersteunen de recente goedkeuring van de Food and Drug Administration van De combinatie van panobinostat bij patiënten met multiple myeloma die ≥2 voorgaande regimes kregen, waaronder IMiDs en bortezomib."

Multiple myeloma komt voor bij ongeveer 1-5 van elke 100.000 mensen wereldwijd.

De PANORAMA-1 studie is uitgevoerd op 215 centra in 34 landen.

Webinar: Starten met een webshop (Video Medische En Professionele 2020).

Sectie Kwesties Op De Geneeskunde: Ziekte